Het Leids Kamerkoor heeft nog plaats voor 2 tenoren, 1 bariton en 1 bas.

Zoek je een goed kamerkoor, een betrokken groep mensen die mooie en bijzondere projecten uitvoert? Heb je de nodige koorervaring ? Dan heeft het Leids Kamerkoor jou iets te bieden.

In een enkel geval kan het meedoen aan dit concert op projectbasis plaatsvinden, maar onze voorkeur gaat uit naar vaste leden. Geïnteresseerde zangers met de nodige koorervaring zijn van harte welkom om enkele repetities bij te wonen.

Plezier in het zingen staat bij ons centraal, en daarom wordt intensief gerepeteerd. Van nieuwe leden verwachten we koorervaring, muzikaliteit en het vermogen om zelfstandig thuis muziek in te studeren.  Wij verwachten ook dat je iets wilt bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het koor.  Bij het LKK is natuurlijk ook plaats voor ontmoeting en ontspanning, en de goede sfeer onderling is een sterk punt.

Auditie

Heb je belangstelling? Maak dan een afspraak om vrijblijvend enkele avonden mee te repeteren:

Jaap van Tellingen
06-23176267
Email info@leidskamerkoor.nl

LeidskamerkoorWil je meezingen ?