Het Leids Kamerkoor voert conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) een strikt privacybeleid dat is vastgelegd in zijn privacyverklaring. Deze is here in te zien.